Calendario Laboral para el año 2021 Sector de la Construcción Pontevedra

Con vixencia exclusiva para o ano 2021, para adaptala xornada anual, se fixan como festivos de convenio e remunerábeis a tódolos efectos, os seguintes días:

— 15 e 16 de febreiro, 22 de marzo, 25 de xuño, 26 de xullo, 13 de agosto, 11 de outubro, e 7, 23, 24 e 31 de decembro.

Nos concellos onde la festividade local coincida con día Non laborable ou Festivo de convenio, trasladarase ao día inmediatamente seguinte. Para o ano 2021 serán festivos de convenio os seguintes días:

— 17 de febreiro: Cambados, Illa de Arousa, Meis, O Rosal, Salceda de Caselas, tomiño Tui, Vigo e Vilaboa.
— 28 de xuño: A Estrada.
— 27 de xullo: Cerdedo- Cotobade, Covelo, O Rosal, e Valga.
— 13 de outubro: Portas.

Non obstante, estes días poderán ser modificados por acordo entre a empresa e os traballadores. Así mesmo, en cada empresa fixarase no correspondente calendario laboral o resto dos días necesarios para axustarse á xornada anual máxima como non laborables retribuídos, por acordo entre a empresa e os traballadores.

Comments are closed.